Cập nhật về Covid 19

Covid 19 ảnh hưởng Aspire như thế nào?
Tại Aspire, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các hoạt động vẫn vận hành trơn tru bằng cách áp dụng các chính sách hiệu quả của công ty theo kế hoạch kinh doan...
Tue, 14 Tháng 7, 2020 at 3:16 PM
Tôi có thể thanh toán toàn bộ khoản vay trong một lần không?
Có, việc hoàn trả đầy đủ khoản vay có thể được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào.
Tue, 14 Tháng 7, 2020 at 3:16 PM
Aspire có các biện pháp hỗ trợ dành cho doanh nghiệp không?
Nếu dòng tiền kinh doanh của bạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19, vui lòng liên hệ với nhân viên quan hệ khách hàng hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ...
Tue, 14 Tháng 7, 2020 at 3:16 PM
Yêu cầu cấp hạn mức của chúng tôi có bị hoãn vì COVID-19 không?
Không, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường. Tuy nhiên, do số lượng yêu cầu tăng lên, việc xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường.
Tue, 14 Tháng 7, 2020 at 3:17 PM
Việc mở Tài khoản của chúng tôi có bị hoãn vì COVID-19 không?
Không, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường và vẫn xử lý yêu cầu mở tài khoản.
Tue, 14 Tháng 7, 2020 at 3:17 PM